Головна
головна | контакти | фінансування | english

ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ (ЦПМК)


Одеса, Україна

Центр практичного менеджменту культури/ЦПМК є громадською організацією, яка розроблює і здійснює програми тренінгу з менеджменту культури; діє в інформаційній та видавничій сфері, надає консультації та реалізує проекти з практичного менеджменту культури. Розроблена в Центрі система навчання ґрунтується на поєднанні теоретичних знань та практичних навичок.
Офіс Центру розташовано в Одесі.

Діяльність:
ЦПМК головно розроблює і здійснює навчальні програми з менеджменту культури у формі тренінґів. Також розроблює нові та адаптує наявні курси з культурного менеджменту, готує і впроваджує методичні розробки, діє в інформаційній, науковій та видавничій сфері, зорганізовуючи конференції, семінари, круглі столи та інші публічні імпрези та заходи, створивши й підтримуючи базу даних, бібліотеку та Інтернет-сайт, публікуючи Бюлетень ЦПМК, інформаційні, навчальні матеріали, наукові розвідки тощо. ЦПМК надає консультаційні послуги юридичним та фізичним особам, у тому установам, організаціям і закладам культури всіх форм власності й підпорядкування, провадить наукові й соціологічні дослідження та зреалізовує інноваційні проекти у сфері культури.


Мета та призначення:
ЦПМК прагне вдосконалити методи й підвищити ефективність роботи українських менеджерів через освіту і (пере)кваліфікацію кадрів у різних напрямках культурної й мистецької діяльності. ЦПМК має слугувати пілотною експериментальною моделлю неурядового закладу освіти, науки та практики менеджменту культури, що сприяє розвиткові й оновленню української культури, розробленню культурної політики на національному та регіональному рівні, підтриманню міжнародних, міжреґіональних, міжетнічних і міжкультурних зв'язків та інтеґрації України у світовий і європейський культурний простір.

До гори

Система навчання менеджменту культури в ЦПМК має практичну спрямованість. В ній поєднується теоретична освіта та практичний вишкіл, сполучається менеджмент різних галузей культури та продюсування різних видів мистецтв, бізнес, культурна політика та мистецька творчість.


Модель менеджменту, з якої виходить ЦПМК у навчанні менеджменту культури, практично й теоретично розроблювалася членами Асоціації Нова музика від початку 1990-х років. Головні риси цієї моделі:

  • Поєднання теорії та практики у менеджменті культури та навчанні менеджменту культури.
  • Відчуття креативності та інноваційності менеджменту культури.
  • Усвідомлення менеджменту культури як своєрідного мистецтва визначання і досягання цілей через знаходження необхідних ресурсів, розробляння й реалізацію проектів.
  • Врахування специфіки ринку сфери культури і мистецтва як ринку не тільки товарів, послуг, організацій, праці, а й ідей, концепцій, образів, особистостей та мистецьких продукцій.
  • Зважання на міжнародний, міжетнічний та міжкультурний виміри менеджменту культури.
  • Зрозуміння специфіки змістів та форм культурної й мистецької діяльності.


Історія ЦПМК:
Засновником Центру практичного менеджменту культури є Міжнародна громадська організація Асоціація Нова Музика (
www.anm.odessa.ua). За роки активної діяльності АНМ застосовувала методи сучасного менеджменту культури, завдяки чому провела 10 великих щорічних фестивалів сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики та понад 100 інших форумів, видала низку компакт-дисків, CD-ROM'ів і довідник Сучасні композитори України, створила базу даних сучасної української музики, заснувала Музично-інформаційний центр Одеса-Україна та Інтернет-часопис Musica Ukrainica (www.musica-ukrainica.odessa.ua). АНМ надає консультаційну допомогу з менеджменту культури представникам різних країн. Таким чином, діяльність Асоціації стала широко відомою у світі. Накопичений практичний та теоретичний досвід дозволив АНМ перейти до реалізації ідеї модернізації менеджменту культури в Україні. 2003 року АНМ розпочала великий культурно-просвітній проект Центр практичного менеджменту культури, підтриманий Швейцарською культурною програмою у Південно-Східній Європі та Україні/Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine (Швейцарія). За перед-проектний період здійснено дослідження стану менеджменту культури у Південному регіоні України. Також, за підтримки своїх постійних партнерів Міжнародного фонду Відродження, Європейської культурної фундації/European Cultural Foudation та Швейцарської культурної програми у Південно-Східній Європі та Україні/Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine АНМ у рамках проекту Міжнародний форум новітнього мистецтва провела у квітні 2004 року Міжнародну конференцію арт-менеджерів, представників МІЦ та директорів фестивалів. Ідея АНМ щодо створення дієвої моделі практичного менеджменту культури здійснилась шляхом заснування в Одесі Центру практичного менеджменту культури.

До гори

Місія:
Центр практичного менеджменту культури прагне вдосконалити методи й підвищити ефективність роботи українських менеджерів через освіту і (пере)кваліфікацію кадрів у багатьох напрямках культурної та мистецької діяльності. ЦПМК розробляє й реалізує практичні освітні програми, тренінґи, здійснює методичні розробки та надає консультаційні послуги установам, організаціям і закладам культури всіх форм власності та підпорядкування. Діє в інформаційній та видавничій сфері. Здійснює інноваційні проекти у сфері культури. Підтримує міжнародні, міжетнічні та міжкультурні зв'язки. Сполучає менеджмент різних галузей культури та продюсування різних видів мистецтв. Сприяє розробці культурної політики на національному та регіональному рівні.

Засновник:
Міжнародна громадська організація Асоціація Нова Музика (Одеса, Україна)
www.anm.odessa.ua
E-Mail new_music@irf.odessa.ua


Фінансування:
Швейцарська культурна програма у Південно-Східній Європі та Україні/Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine (Цюріх, Швейцарія)
www.pro-helvetia.ch


Консультування і методична підтримка:
Навчальний центр менеджменту культури Базельського університету (Базель, Швейцарія)
www.kulturmanagement.org
E-Mail rolf.keller@unibas.ch


ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ (ЦПМК)
Адреса: вул. Базарна, 48, кв. 1, Одеса 65011 Україна
Тел.: +38 (0482) 225283, 496028.
Електронна пошта:
cacm@cacm.odessa.ua
Інформація: www.cacm.odessa.ua
До гори