Головна
головна | контакти | фінансування | english

Річні курси


ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ/ЦПМК
оголошує набір слухачів на академічний семестр: лютий-липень 2009 року.

Програма семестру розрахована на 216 аудиторних годин.

Консультування й методична підтримка:
Навчальний центр менеджменту культури Базельського університету (Базель, Швейцарія) www.kulturmanagement.org

У сучасному світі зростає попит на фахівців, які володіють «тонкими» менеджерськими технологіями, що впливають на довгострокову эфективність програм у різноманітних областях діяльності людини. Метою навчальних курсів, що розроблені ЦПМК, є підготовка менеджерів культури й мистецтва, які здатні створювати й реалізовувати проекти соціально-культурного розвитку за національними й міжнародними програмами.

Навички та знання, дозволять слухачам курсів ЦПМК вибрати сферу професійних занять в широкому діапазоні діяльності від менеджменту класичних організацій культури та мистецтва до сучасних креативних індустрій та від локальних проектів до комплексних програм національного й міжнародного рівня.

ЦПМК пропонує своїм слухачам не тільки традиційні форми навчання (лекції, тренінги, семінари тощо), а й практичну участь у реальних арт-проектах. Програма навчальних модулів передбачає використання міждисциплінарного підходу, інтегративної аналітики й персональних комунікаційних технологій.

При розробці власних проектів слухачів особлива увага приділятиметься эфективності схем управління щодо залучення й грамотного використання ресурсів, а також соціалізації проекту стосовно сучасної соціально-экономічної ситуації.

Діяльність Центру базується на партнерській взаємодії з українськими й зарубіжними закладами та організаціями культури й мистецтва. Таким чином забезпечується "подвійна сертифікація", що дозволяє випускникам ЦПМК орієнтуватися в процесах, які відбуваються у культурній політиці багатьох країн та ефективно застосовувати свій менеджерський досвід.

У програмі курсів активно застосовуються найсучасніші методики викладання (авторські розробки, рольові ігри, тренінги, дистанційні технології тощо), розроблені фахівцями міжнародного рівня.

ЦПМК пропонує слухачам практичне й мотивоване навчання завдяки високо кваліфікованому штату професіоналів у сфері теорії й практики сучасного менеджменту культури й мистецтва. Програма Центру складена з урахуванням реалістичного балансу теорії й практики. Практичний компонент здійснюватиметься менеджерами культури (керівники, директора музеїв, галерей, театрів, фестивалів, оркестрів тощо).

З метою отримання практичних навичок необхідних для здійснення успішної кар’єри слухачі ЦПМК активно залучатимуться до участі й організації культурно-мистецьких заходів та акцій: концертів, виставок, фестивалів, майстер-класів, семінарів тощо.

Модулі курсів складені таким чином, що навчання фокусується на роботі слухачів над власним творчим проектом, що відповідає вимогам сьогодення щодо інноваційності рішень у всіх галузях сучасного менеджменту.

Навчальна стратегія Центру базується на засвоєнні соціо-культурних технологій й знань сучасного рівня, використанні креативних методів, підключення до міжнародних й мережевих інформаційних центрів з урахуванням регіональної специфіки.

Академічна програма 2008
Навчальна програма ЦПМК побудована з урахуванням реалій української культурної політики й включає практичне виконання проектів. Слухач засвоює не тільки теоретичний курс, але й залучається до реалізації конкретного творчого проекту (від розробки ідеї до її реального втілення).

Кращі випускники зможуть здійснити свій творчий проект під керівництвом досвідчених тренерів й фінансовій підтримці Центру.
За результатами навчання слухачі отримають сертифікат, що засвідчуватиме успішне проходження тренінгів й професійну підготовку/перепідготовку за спеціальністю "Менеджмент культури".

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ:
Очна форма навчання:
Повна програма (6-ти місячна программа, 15 курсів) - 1500 грн.
Дистанційне навчання:
Пакетна програма (пакет окремих 5 курсів) - 1300 грн.
Окремий курс - 300 грн.

Останній термін подання заявок
на навчання
- 31 січень 2009 року

Приймальна комісія:
Телефон/факс - 38 (0482) 722 52 83
E-mail: cacm@cacm.odessa.ua
Home: www.cacm.odessa.ua

До гори