Головна
головна | контакти | фінансування | english

Семінари


РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ
Міжкультурний діалог.

Тренінг-семінар для тренерів
за участю менеджерів культури із Східно- та Західно-Європейських країн

25-26 квітня 2005
Одеса, Україна

Організатор: ЦЕНТР ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КУЛЬТУРИ

Фінансування:
Швейцарська культурна програма у Південно-Східній Європі та Україні/Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine (Цюріх, Швейцарія)

Консультування і методична підтримка: Навчальний центр з менеджменту культури Базельського університету (Базель, Швейцарія)

Місце проведення
Одеса, Академія педагогічних наук України - Південний науковий центр (вул. Пушкінська, 23)

Передмова
Добре відомо, що головною метою тренінгів для менеджерів культури є формування професійних навичок, тобто навичок, що є необхідними у сучасній ситуації, коли методи централізованого керування замінюються планово-програмними формами діяльності (включаючи адміністрування, бюджет, професійну компетентність керівників різних закладів, органів влади та авторів громадських культурних ініціатив). Цього разу, тренери набудуть професійних навичок стосовно діалогу між культурами та розвитку Європейської культурної мережі.

В Україні, нажаль, на стратегічних напрямках культури все ще функціонують застарілі моделі менеджменту. Через це необхідно адаптувати існуючі в світі моделі менеджменту культури до умов нашої країни та прискорити входження українського менеджменту культури до світового та Європейського культурного простору. Безсумнівно, на сучасному етапі дуже важливим є обмін досвідом між українськими менеджерами та їхніми колегами з інших Європейських країн. З цією метою ми запросили менеджерів культури з різних країн до участі в цьому тренінгу-семінарі.

Передбачається обговорення наступних тем: культурна політика на локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях; паблік рілейшнз, менеджмент проектів. Також розглядатимуться деякі аспекти стосовно інтеграції Українського культурного менеджменту до світового та Європейського культурного простору. Передбачається, що учасники семінару нададуть особливу увагу теоретичним та практичним досягненням у сфері менеджменту культури.

До гори