Головна
головна | контакти | фінансування | english

Інші імпрези та заходи


РІК ТРЕТІЙ - ВИРІШАЛЬНИЙ

Третій проектний рік розпочався у жовтні 2006 року, а звітував Центр за реалізовану діяльність вже в червні 2007 року підчас щорічного семінару, в якому беруть участь представники Швейцарської культурної програми в Україні та уся команда Центру практичного менеджменту культури.

Специфічними цілями на третій рік було визначено: стабільний розвиток Центру як самостійної організації, фандрайзинг, тренінги, поширення робочої мережі, та подальша промоція проекту.
Одним із головних досягнень ЦПМК вважається формування професійної команди, яка вперше в Україні розробила та випробувала навчальні курси з менеджменту культури, що діють у двох форматах: короткостроковому (двохтижневі Літні школи) та довгостроковому (шестимісячні курси). Навчальний курс не обмежується тільки виданням підручника, він постійно доповнюється методичними розробками викладачів та тренерів, а також кейсовими студіями, з якими стикаються наші слухачі.
Центр постійно й наполегливо працює у напрямку залучення не тільки нових студентів, а також й лекторів нового покоління, запрошуючи їх до участі в своїх акціях.
Завдяки великому досвіду в сфері арт-менеджменту штат Центру має доволі таки широкі та стабільні контакти з посередниками й продовжує створювати містки між творчими особистостями та адміністраторами, яких в наш час вже частіше називають менеджерами культури або арт-менеджерами. Також важливу роль відіграють у цьому процесі співробітництво та кооперація не тільки між окремими людьми, а також між фундаціями, закладами, організаціями, діяльність яких так чи інакше пов'язана з мистецтвом та культурою. Такі взаємовідносини відбуваються як на національному так й на інтернаціональному рівні, як між державними так й громадськими організаціями та фондами. Цю діяльність можна порівняти з колами на воді, що поширюються та поглиблюються із перебігом часу.
Зараз дуже важливим є забезпечення постійних зусиль в усіх вище перелічених областях з особливим акцентом на проведенні регулярної й наполегливої діяльності щодо пошуку фінансування. У цьому відношенні робота з мас медіа та контакт із Правлінням має постійно підтримуватися на гідному рівні.
Надалі ЦПМК може розповсюджувати свою діяльність й на розвиток регіональної культурної політики, оскільки Центр підтримує встановлення громадянського суспільства через навчання та тренінги для менеджерів, які працюють у сфері мистецтва й культури.

Учасники червневого семінару підкреслили, що саме зараз дуже відповідальний момент для подальшого існування та підтримки діяльності Центру. Тому й було запропоновано й ухвалено рішення організувати та провести наприкінці поточного року промо-акцію, яка водночас відображатиме усю діяльність, реалізовану за роки реалізації проекту, та надасть поштовху для подальшого розвитку Центру як самостійної організації. Керівники проекту з боку Швейцарії акцентували увагу на необхідності найактивнішого залучення до організації й участі в цій події випускників курсів Центру, по-перше, тому що багато інвестицій зроблено в них, а по-друге, їм є що показати й сказати, а саме довести своїми проектами як змінилося їхнє життя після закінчення курсів ЦПМК. Ключовим посланням - меседжем цієї акції має стати лозунг, що унікальна сучасна культура є важливою складовою в житті суспільства. Міжнародний консультант цього проекту професор Рольф Келлер (Базель, Швейцарія) сказав: "Якщо мешканці Одеси дійсно мають бажання покращити культурне життя в цьому місті, то вони повинні опікуватися проблемами культури й мистецтва, як своїми власними."

А через це й діяльність арт менеджерів з новим поглядом та професійними навичками є дуже важливою для вирішення не тільки цієї проблеми зокрема, а й для суспільства взагалі. Тому й було запропоновано в межах акції провести дебатну сесію з представниками департаментів культури Одеського регіону, запросити менеджерів молодого покоління та їх досвідчених колег до обговорення нагальних проблем в сфері менеджменту культури, а саме:

  • Чому сфера культури потребує менеджменту?
  • Якого менеджменту потребує культура?
  • Який саме менеджмент є корисним для культури та мистецтва?
  • Яким чином менеджмент може стати в користі розвиткові мистецтв, культури взагалі?
  • Які переваги має професійний менеджмент культури?
  • Що можна покращити в Одесі, якщо місто насправді хоче зробити культуру важливим джерелом покращення якості життя та його привабливості для інвесторів, туризму тощо?
  • Як Одеса може краще використовувати свої культурні ресурси та потенціал?
  • Як особи відповідальні за сферу культури (громадський та державний сектор) можуть покращити свої знання?

Представники адміністрації відділів культури запрошені до дискусії стосовно стратегії розвитку локальної культурної політики. Окрім того запрошуються спеціальні гості, які є фахівцями в області культури та мистецтва, теорії громадянської участі в розвиткові культурної політики. Досвідчені менеджери культури зберуться разом зі своїми молодшими колегами в неформальній обстановці, щоб поділитися ідеями та поглядами стосовно вирішення нагальних проблем, які існують в сфері менеджменту культури.
Найважливішим для працівників Центру практичного менеджменту культури є намір донести свою впевненість в тому, що він існує й працює в напрямку удосконалення управління в сфері культури.
Окрім того акція націлена на регіональне поширення діяльності ЦПМК, а також привернення уваги до важливості менеджменту культури взагалі. Так як ця міждисциплінарна акція спрямовується на промоцію Центру практичного менеджменту культури, то щоб показати чого саме досяг Центр й чим він займається буде продемонстровано фоторепортаж про діяльність менеджерів культури, які прослухали навчальний курс ЦПМК.

Щоб довести ефективність менеджерських навичок сучасного типу до програми акції включено кращі проекти з різних сфер мистецтва: фото- та художні виставки, показ мод, концерти та інсталяції тощо. Проекти слухачів Центру презентуватимуться для того, щоб показати які зміни відбулися в житті цих людей завдяки навчанню на курсах.
За роки існування ЦПМК з'явилось багато закладів як державних так й комерційних, що пропонують навчання в сфері менеджменту культури. Проте Центр не конкурує з будь-якими іншими установами, тому що головною відмінною рисою пропозиції ЦПМК є практична спрямованість його учбової програми, гнучка форма навчання й відповідність вимогам слухачів: довгий курс для тих, хто має час, та інтенсивний курс - для тих, хто вже працює й має бажання просто поновити своє ноу-хау.
Окрім того, навчальна програма, розроблена ЦПМК, відповідає сучасним науковим та практичним вимогам та забезпечує тісний зв'язок між теоретичним знанням та практичним ноу-хау, який є необхідним в культурному менеджменті. Центр й надалі має намір консолідувати зусилля та підтримувати стабільну діяльність. Тому його стратегічною ціллю є консолідація тренерів, студентів, курсів, інформації та інфраструктури.
В цьому ж році відбулася зустріч команди ЦПМК із представниками Відділу культурної політики Європейської культурної фундації (Амстердам, Нідерланди). Під час цієї зустрічі було висловлено бажання тісніше співробітничати з Україною, здійснювати постійний інформаційний обмін, а також виявити області спільних інтересів, потенціал кооперації, з'ясувати можливі шляхи спільної роботи. Директор Центру Олександр Перепелиця зробив презентацію ЦПМК, розповів про його досягнення та успіхи, про потенціал можливого співробітництва з Європейською культурною фундацією: Центром сформована кваліфікована команда тренерів та менеджерів культури, розроблена гнучка програма навчання, розроблені навчальні методи, є регіональне представництво випускників. Дискусія розгорнулася навколо питання намірів Європейської культурної фундації стосовно діяльності, яку вони б хотіли здійснювати в регіоні. Були висловлені деякі ідеї та зроблені конкретні пропозиції щодо кооперації. Через те, що ЦПМК діє в культурному контексті, то гостям було цікаво дізнатися про візію, місію, основну діяльність та методи навчання, які використовують лектори та тренери Центру.
Робітники Європейської культурної фундації можуть підтримати проведення тренінгу, Літню школу, конференцію, тобто їх внесок - це не тільки фінанси, а й змістовна контрибуція. Було висловлено загальну думку, що такі пропозиції є цікавими як для Європейської культурної фундації так й для Центру практичного менеджменту культури.

Цього ж року відбулися зміни у складі Правління, членами якого є відомі люди міста Одеси, представники партнерських організацій.
Таким чином у листопаді 2006 року до складу правління ЦПМК були включені:
Кьон Наталія - Заступник директора Баварського дому
Кравченко Валерій - Директор СП Моцарт Отель
Крушевська Ліана - Директор фундації Бош в Україні
Таценко Людмила - Регіональний менеджер Британської ради

У третьому році було проведено чотири тренінги, зокрема:
I. Практичний фандрайзинг для проектів у сфері культури.
Програма тренінгу була складена таким чином, щоб покращити знання менеджерів щодо пошуку фінансування культурних проектів.
II. Управління персоналом та конфліктами в сфері мистецтва та культури.
Зрозуміло, що людські ресурси є важливою складовою кожного окремого проекту, тому такий тренінг покращує зміст, добре його регулює та розвиває різноманітність тем. Завданням тренінгу було розвинути окремі елементи, що є типовими для конфліктів та конкретних конфліктних ситуацій.
III. Нові методи та моделі у навчанні менеджменту культури.
Програму було розроблено та підготовлено для покращення навчальних методів та навичок тренерів, щоб навчити учасників ефективному плануванню та керуванню візитами студентів до закладів культури, щоб підбадьорити учасників активніше застосовувати інтерактивні методи у навчанні.
IV. Покращення навчальної програми, курсів та методів навчання
Цей тренінг модерувала професор Людмила Залюбинська. Підчас тренінгу опрацьовувались інтерактивні методи навчання та вміння лекторів фокусувати зусилля на розвиткові студентських талантів.

Третій проектний рік характеризується більшою увагою до діяльності Центру, що знайшло своє відображення в серії публікацій у регіональних виданнях. Центр активно продовжував інформаційну діяльність: видавав Бюлетень та різноманітні листівки, програмки семінарів, тренінгів, конференцій. Окрім того, кожна подія супроводжується публічною презентацією Центру практичного менеджменту культури. Ширше коло журналістів запрошується на відкриття Літньої школи та початок занять на Довгостроковому курсі.
Цього року слухачі другого випуску довгострокового курсу (січень - червень 2007) представили чотири творчі проекти:

Кожний спроможний випробувати себе ( авторка проекту: Майя Безсонова)
Сибірські посіделкі ( авторка проекту: Галина Онісько)
Суперчитач року ( авторка проекту: Вікторія Безсонова)
Школа незалежної журналістики й медіа-менеджменту (авторка проекту: Снєжана Павлова).


Фінальна презентація цих проектів відбулася підчас Літньої школи (26 липня - 8 серпня), яку команда Центру вважає своєю візитною карткою. Критеріями оцінки знань студентів є їх здатність протягом навчання підготовити творчий проект. Програма Школи 2007 була сформована з урахуванням побажань, висловлених слухачами попередніх курсів.

Як й в минулі роки група слухачів Літньої школи 2007 також була гетерогенною. Головним критерієм відбору слухачів є їхня креативність й бажання створити власний творчий проект. Традиційно на відкриття Школи були запрошені представники регіональної та локальної адміністрації, журналісти, випускники ЦПМК минулих літ.

Увазі слухачів були запропоновані найцікавіші лекції з навчальної програми, вони відвідали одеські заклади культури та мистецтва, а також громадські організації Одеси, що працюють в цій сфері. Окрім того відбулися зустрічі з творчими особистостями - арт-менеджерами, які розповіли про проблеми сучасного менеджменту в сфері культури та мистецтва.

8 серпня слухачі Літньої школи 2007 представили до уваги комісії Центру свої творчі проекти та отримали сертифікати. Кращим було визнано проект студентки Одеської музичної академії ім.А.В.Нежданової - Нейчевої Лілії - Музика до сердець (цикл концертів класичної музики, що реалізовуватимуться у регіональних центрах Одеської області).

Загалом за третій рік сім випускників курсів зреалізували свої творчі проекти: Кіра Майденберг Музично-поетичний вечір, присвячений творчості сучасного поета Ісаака Майденберга; Гінкіньова Яніна, Тіхоплав Анна та Чібалашвілі Асматі Перший Міжнародний фестиваль молодих композиторів та виконавців сучасної музики "Music Marine Fest", Зіма Людмила та Макієнко Степан Музика сфер - організація та проведення конференції та концертів в Україні та Польщі, Тіхоплав Анна та Чібалашвілі Асматі Другий Міжнародний фестиваль молодих композиторів та виконавців сучасної музики "Music Marine Fest".

Випускники продемонстрували свої менеджерські навички, які вони успішно застосували у своїй самостійній роботі. Важливим є той факт, що проекти є міжнародними та мають міждисциплінарну орієнтацію.

До гори