Головна
головна | контакти | фінансування | english

Штат:

ДиректорПерепелиця Олександр
БухгалтерФоменко Олександра
Координатори учбових програмЯроміч Світлана
Офіс менеджерХачатрян Асмік
PR менеджер
Консультанти 
Український консультантМолдаванова Аліса
Швейцарський консультантКеллер Рольф

Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ

Олександр ПЕРЕПЕЛИЦЯ
піаніст, менеджер

Біографія

Народився 3 жовтня 1951 року в м.Одесі (Україна).

Музичну освіту одержав в Одеському музичному училищі ім. К.Ф.Данькевича за фахом "фортепіано", клас проф. А.П.Бичач (1968-1973) та в Одеській державній консерваторії ім. А.В.Нежданової (зараз Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової) за фахом "фортепіано", клас проф. А.Б.Зелинського (1973-1977).

У 1983-1986 навчався в аспірантурі Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського (зараз Південно-Український державний педагогічний Університет ім. К.Д.Ушинського) за фахом "музична педагогіка". Запровадив у практику підготовки музикантів та художників систему визначення та розвитку художніх емоцій та почуттів - комплексного виховання художньо обдарованої особистості.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Педагогические основы формирования эстетических чувств учащихся в процессе обучения музыке" (М., Московський науково-дослідний інститут художнього виховання Академії педагогічних наук СРСР, 1987), науковий керівник проф. Г.М.Ципін, й отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1990-1993 - навчання у докторантурі Московського науково-дослідного інституту художнього виховання Академії педагогічних наук СРСР. Підготував докторську дисертацію за темою "Художественная игра как средство развития эстетического сознания ребенка".

О.Перепелиця є автором теорії художніх ігр, що описана в його книжці "Художественные игры" (онлайн версія) (1990), та успішно впроваджена у практику навчальних закладів України й Росії, опробувана на 20-ти міжнародних конференціях, знайшла відображення у 40 наукових публікаціях (3 монографії, 12 науково-тематичних збірок, численні статті та доповіді).

У 1994-1999 роках був координатором програм за напрямком "Культура" Одеського регіонального відділення Міжнародного фонду "Відродження" (МФВ). У 1997 році його було призначено заступником директора МФВ того ж відділення. Очолює об'єднання громадських організацій Інститут реґіонального розвитку, культури та освіти (1999) та обіймає посаду директора міжнародної громадської організації Асоціація Нова Музика (1995) - Української секції Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM.

Вигравав гранти на реалізацію творчих та культурних проектів за конкурсами Міжнародного фонду "Відродження" (Україна), фундації "Про Гельвеція" (Швейцарія), "КультурКонтакт" (Австрія) та інших.

О.Перепелиця є одним з фундаторів та директором щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики" (існує з 1995 року). Він є ініціатором та організатором серії фестивалів та концертів, міжнародних конференцій та семінарів, майстер-класів, інших культурних подій та акцій (усього понад 50), серед яких найвідоміші: "Мандрівна академія музики" (Одеса, 1997-2000), "Prima Vista" (1997-1999), низки заходів присвячених сучасному пластичному та імпровізаційному мистецтву.

За його ініціативи та під його керівництвом у 2000 році було засновано перший в Україні Музично-інформаційний центр сучасної музики при Асоціації Нова Музика та створена електронна база даних сучасної української музики.

О.Перепелиця очолює редакційну колегію Інтернет-часопису "Musica Ukrainica", який він заснував також у 2000 році.

Він ініціював та керував роботою з видання першого в Україні CD-ROMу "Нова музика України - композитори, твори, виконавці: мультимедійна база даних" (онлайн версія) - (Одеса, 2001). До якого увійшла інформація стосовно 24 українських композиторів та виконавців нової музики (понад 50 музикантів та музичних колективів): фото, біографії, повні списки творів, адреси (українською й анґлійською мовами), а також - по 3-5 записів творів кожного представленого композитора, всього 12 годин музики (57 вибраних творів у форматі МР-3).

За його безпосередньою участю здійснено видання й подвійного CD-ROMу "Одвертості таїни" - мультимедійної бази даних українських композиторок. До якого увійшла інформація стосовно 12 українських композиторок - фото, біографії, повні списки творів, адреси (українською й анґлійською мовами) та 22 години музики (всього 111 творів у форматі МР-3), також наведена інформація про виконавців нової музики (понад 70 музикантів та музичних колективів).

О.Перепелиця зорганізовує діяльність та бере безпосередню участь у роботі із складання та видання буклетів та різноманітних інформаційних матеріалів стосовно проведення фестивалів та інших подій.

Він є відповідальним редактором довідника "Сучасні композитори України", де вперше в Україні українською та англійською мовами наведено біографічну інформацію та повні списки музичних творів багатьох українських митців, діяльність яких пов`язана з сучасною українською музикою (Одеса, 2002).

Протягом 1994-2002 років під його керівництвом видано 11 компакт-дисків із записами сучасної академічної української музики та вибраних творів з програми щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва "Два дні й дві ночі нової музики" (1995-2002).

Брав участь у багатьох міжнародних фестивалях та форумах, зокрема: фестиваль сучасної музики Roaring Hooves (Монголія, 1999), щорічна майстерня сучасної музики при Міжнародних майстер-класах для піаністів (Біль, Швейцарія, 2001), 17-й фестиваль Дрезденські дні сучасної музики (Німеччина, 2003) та інш.

У 2003 р. О.Перепелиця за програмою Громадські зв'язки (проект Гармонія) підвищував свою кваліфікацію менеджера під час 3-х тижневого стажування на курсах Інституту тренінгу та розвитку (Емерст, Массачусетс, США).

У 2003-2004 роках за його ініціативою було започатковано проект "Платформа кооперації - розвиток арт-менеджмент тренінг центру при Асоціації Нова музика" (за підтримки Інституту відкритого суспільства, Будапешт, Угорщина) та великий культурно-просвітній проект "Центр практичного менеджменту культури" (за підтримки швейцарського фонду "Про Гельвеція" та Швейцарської культурної програми).

Список фестивалів, заходів, та інших подій, які було проведено за ініціативою та під керівництвом Олександра Перепелиці

 • "Два дні й дві ночі нової музики" - Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, Одеса, 1995- (щорічний).
 • "Мандрівна Академія Музики" - організація культурно-просвітницьких пересувних акцій у межах південного регіону, Одеса, 1997-2000.
 • "Відкриті майстер-курси" - Міжнародний музичний семінар, Одеса, 1995, 1996, 1998.
 • "Молода музика України та Польщі" - міні-фестиваль-конференція сучасної польської та української музики в Одесі, 1997.
 • "Теоретичні проблеми сучасної музики та мистецтва" - Міжнародна конференція, Одеса, 1995-1997.
 • "Молодіжна музика" - фестиваль східноєвропейських композиторів та виконавців в Одесі, 1998.
 • Міжнародні майстер-курси з композиції в Одесі, 1998.
 • "Зустрічі" - Міжнародний фестиваль молодих східноєвропейських композиторів та виконавців в Одесі, 1998-1999.
 • "Пріма віста" - фестиваль аудіовізуальних та музичних акцій, Одеса, 1998-2000.
 • "Stu-Dance-Reverse-Dance" - фестиваль та семінар нового танцювального мистецтва, Одеса, 1998.
 • "Roaring Hoofs" - організація Міжнародного фестивалю сучасної музики у Монголії, 1999.
 • "Мистецтво імпровізації в сучасному світі" - фестиваль імпровізаційних мистецтв, Одеса, 1999, 2001.
 • "Інтернет-конференція аудіовізуальних мистецтв та театру" - організація та проведення конференцій та ряду аудіовізуальних та театральних акцій, Одеса, 1999.
 • "Експериментальні напрямки у сучасній музиці світу" - цикл концертів та перформансів у сезоні 2000-2001.
 • "Інформація та чин" - Міжнародний музично-інформаційний форум, Одеса, 2001.
 • "Майбутнє та минуле" - культурна взаємодія в музиці східноєвропейських та євразійських країн, Одеса, 2000-2001.
 • "Єднання музикою" - Міжнародний форум директорів фестивалів та керівників організацій нової музики, Одеса, 2001.
 • "Мистецький Вавілон" - семінар, серія лекцій, концертів та виставок, Одеса, 2002.
 • "Музичний інформаційний центр" - проект зі створення бібліотеки сучасної музики, бази даних сучасних українських композиторів, Одеса, 2000-2002.
 • "Академія танку" - комплексна акція, присвячена розвиткові сучасного танцювального мистецтва. - Одеса, 2002.
 • "Імпровізаційна карусель" - комплексна акція, присвячена розвиткові сучасного імпровізаційного мистецтва. - Одеса, 2002.
 • "Мистецька різдвяна панорама " - серія творчих зустрічей, прес конференція, круглий стіл, концерти, виставки тощо. - Одеса, 2002.
 • "Імпровізаційна мрія" - мультимедійна акція з розвитку мистецтва імпровізації Одеса, 2003.
 • "Міжнародний форум новітнього мистецтва" - конференція (круглий-стіл) арт менеджерів, представників МІЦ та директорів фестивалів. - Одеса, 2004

Видані компакт-диски за участю та під керівництвом Олександра Перепелиці

 1. КАМЕРНА МУЗИКА Кармелла Цепколенко 1994
 2. EX PLURIBUS ARS Кармелла Цепколенко 1994
 3. КАМЕРНА МУЗИКА Кармелла Цепколенко 1995
 4. САМОРЕФЛЕКСІЯ Кармелла Цепколенко 1998
 5. ДВЕРІ НАСТІЖ Кармелла Цепколенко 2000
 6. ВІОЛЕТА ДІНЕСКУ. КАРМЕЛЛА ЦЕПКОЛЕНКО 2002
 7. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 1995-1997
 8. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 1998-2000
 9. ДВА ДНІ ТА ДВІ НОЧІ НОВОЇ МУЗИКИ 2001
 10. НОВА МУЗИКА УКРАЇНИ - КОМПОЗИТОРИ, ТВОРИ, ВИКОНАВЦІ - мультимедійна база даних 2001 (CD-ROM, Інтернет версія: http://www.anm.odessa.ua)
 11. ОДВЕРТОСТІ ТАЇНИ - мультимедійна база даних українських композиторок 2003 (Інтернет версія: http://www.anm.odessa.ua)

Основні наукові праці:
Автор теорії мистецьких ігор: монографія "Художественные игры" (1990) та 40 наукових публікацій (3 монографії, 12 науково-тематичних збірок, численні статті та доповіді)

Друковані видання:
Довідник "Сучасні композитори України", Одеса, 2002.
Буклети фестивалів

Інтернет видання:
Інтернет-часопис "Musica Ukrainica" (Одеса, Україна, 2000-2002).
Посібник О.Перепелиці, К.Цепколенко "Художні ігри" (1990)
Веб сайт АНМ: http://www.anm.odessa.ua

Адреси:
Приватна:
Олександр Перепелиця
Пров.Успенський 9, кв.1
65045 Одеса, Україна
Тел/факс: (+38 0482) 7261689
E-mail: new_music@irf.odessa.ua
Home: http://www.anm.odessa.ua

Офіс:
Олександр Перепелиця
Асоціація Нова Музика
Вул.Базарна 48, кв.1
65011 Одеса, Україна
Тел/факс: (+38 0482) 22 52 83
E-mail: new_music@irf.odessa.ua
Home: http://www.anm.odessa.ua
Online magazine: www.musica-ukrainica.odessa.ua

До гори