Головна
головна | контакти | фінансування | english

Наші викладачі:БАКАНУРСЬКИЙ Анатолій

БАКАНУРСЬКИЙ Анатолій - доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського Національного Політехнічного Університету, член Вчених рад із захисту дисертацій при Одеському університеті та Київській державній академії управління кадрів культури і мистецтва.

Викладає курси:
Гра та ритуал в культурі
Історія театру
Основи режисури
Аналіз художнього твору і принципи художньої критики

Наукові інтереси:
Театральне мистецтво
Фолклор
Гра як форма культури

Публікації:
Автор понад 10 монографій, понад 150 наукових статей, близько 300 рецензій на спектаклі.

До гори
БІЛИК Анна

БІЛИК Анна - аспірантка кафедри культурології та мистецтвознавства Одеського Національного Політехнічного університету, редактор культурологічних програм Телевізійної компанії "Чорне море" (Одеса).

Викладає курси:
Культурологія та мистецтвознавство

Наукові інтереси:
Менеджмент

Публікації:
Авторка підручника для V класу "История Украины"

До гори
КІРІЛЛІНА Марина

КІРІЛЛІНА Марина - аспірантка Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова, старший викладач, кафедра менеджменту Одеського Національного університету ім. І.І. Мечнікова.

Наукові інтереси:
Бізнес і менеджмент
Менеджмент організацій

До гори
МАЗУРОК Дмитро

МАЗУРОК Дмитро - закінчив Одеський національний університет ім. Мечнікова, економічно-правовий факультет, спеціальність - правознавство. Працює головним фахівцем-юрисконсультом у контрольно-ревізійному управлінні Одеської області.

Викладає курси:
Правові та етичні аспекти культурної діяльності.
Публікації:
Має 5 публікацій за проблемою авторського права.

До гори
ОВЧІННІКОВА Альбіна

ОВЧІННІКОВА Альбіна -доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії державності й права Одеської Національної юридичної академії, Член Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства Одеської державної Музичної Академії ім. А.В. Нежданової, членкиня Національної спілки театральних діячів та редколегії журналу з культурології й мистецтвознавства "Аркадия", заснованого ВАК України.

Викладає курси:
Проблеми театрального мистецтва
Сценічна мова
Ораторське мистецтво

Наукові інтереси:
Розвиває традиції Російської академії театрального мистецтва ім. А.В. Луначарського, Тбіліського державного театрального інституту ім. Ш. Руставелі. Здійснює наукові дослідження в галузі мистецтвознавства й культурології. Застосовує театральне мистецтво в юриспруденції, ЗМІ, педагогіці, політиці.

Публікації:
Авторка 65 робіт, серед яких:
1 монографія "Розмовна комунікація та мистецтво мовлення", Одеса, 1999
7 підручників, один з яких: "Пять шагов к хорошей речи", Одесса, 1997 (індивідуальна праця)

До гори
ПЕТРИЧЕНКО Павло

ПЕТРИЧЕНКО Павло - аспірант та викладач кафедри економіки й управління туризмом Одеського державного економічного університету. Тема дисертаційної роботи - "Маркетинґові інформаційні системи на підприємствах санаторно-курортного комплексу". Брав участь у різних семінарах, конференціях, освітніх проєктах в Україні, Білорусі, Литві, Угорщині.

Викладає курси:
Економічна теорія
Маркетинґ
Менеджмент

Наукові інтереси:
Менеджмент
Маркетинґ
Державні фінанси
Фінанси підприємств (фінансовий аналіз)
Грошово-кредитні системи
Банківська справа
Економіка неприбуткових організацій.

Публікації:

 1. Деятельность менеджеров в нескольких культурных средах. - Донецк, ДДАУ, в кн."Соціально-гуманітарні проблемі менеджменту", 1997.
 2. Формирование базовой стратегии и выбор альтернативю - Актуальные проблемы гуманитарных наук и их информационная поддержка, Харьков, 1997.
 3. Деякі аспекти маркетінгу в організаціях охорони здоров'я. -"Вестник Херсонского гос. технического университета", 1999.
 4. Стратегічна роль інформації в управлінні змінами. - "Торгівля і ринок України". Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 9, том 2, Донецьк, ДОНДУЕТ, 1999.
 5. Информационные технологии в менеджменте - важный фактор конкурентоспособности. -"Кафедра" научно- практический журнал, №1, 1999.-с.24-26.
 6. Исследование культурных различий стран и организаций при формировании маркетинговой стратегии. - Тези доповідей IV Міжнародної конференції "Маркетинг: теорія і практика", організованої кафедрою маркетингу Східноукраїнського державного університету разом з Київським національним економічним університетом, Ялта, 24-27 травня 2000р. Том II.
 7. Взаимосвязь стратегии, структуры и культуры организации и проблемы этой триады. - Видавництво СУДУ, Луганськ,-2000. "Торгівля і ринок України". Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 9, том 2, Донецьк, ДОНДУЕТ, 2000.
 8. Визначення взаємозв"язку культури та структури організації при аналізі маркетингової стратегії. - "Торгівля і ринок України". Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 10, том 1, Донецьк, ДОНДУЕТ, 2000.
 9. Менеджмент переговоров: стратегия и тактика. - Учебное пособие, Одесса: издательство "ВМВ", 2001.
 10. Использование информационных технологий при оценке привлекательности региона для туристов. - Управление информационными ресурсами. Материалы научно-практической конференции 15 мая 2003г. - Мн.: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2003.
 11. Задачі сучасного етапу регулювання підприємницької діяльності на ринку туристичних послуг. - Наукова конференція Одеського регіонального інституту державного управління УАДУ при Президентові України "Вдосконалення методів та засобів управління регіональним розвитком в умовах зростання економіки України", 30 травня 2003 р.
 12. Особливості функціонування туристичного ринку Півдня України. - Науковий збірник ОГЭУ #14, 2003.
 13. Усовершенствование организационных структур управления туризмом в регионе. - Первая республиканская научно-практическая конференция "Инновационный менеджмент и маркетинг как средство эффективного управления курортно-рекреационной отраслью" - Алушта.
 14. Інформаційна розробка нових туристичних маршрутів. - Науковий збірник ОГЭУ #16, 2004.

До гори
СЕМЕНОВ Юрій

СЕМЕНОВ Юрій - музикознавець та музичний менеджер, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної музичної академії ім. А.В. Нежданової, директор Музично-інформаційного центру Одеса Україна Асоціації Нова музика, головний редактор Інтернет-часопису "Musica Ukrainica" та видавництва "Будівельник" (Одеса). Здобув освіту та захистив дисертацію в Московській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського, провадив наукові дослідження за ґрантами в Австрії, Греції, Німеччині, Швайцарії тощо. Переклав українською мовою "Епохи історії музики в окремих викладах" (видання німецької музичної енциклопедії MGG). Редактор та співредактор низки збірників, буклетів, довідників та електронних баз даних, зокрема довідника "Сучасні композитори України" (Одеса, 2002).

Практичний менеджмент:
Провадив організаційну роботу в Центральному музеї музичної культури ім. М.І. Глинки (Москва) та в Національній спілці композиторів України (Одеська організація), продюсував молодіжні музичні ансамблі, акції та фестивалі в Одесі, був Директором Одеського філармонійного оркестру, співдиректором українсько-австрійського музичного діалогу-симпозіуму. Співзасновник та директор Музично-інформаційного центру Одеса Україна при Асоціації Нова музика, співзасновник та головний редактор Інтернет-часопису "Musica Ukrainica" www.musica-ukrainica.odessa.ua. Автор проєктів та організатор низки міжнародних конференцій та мистецьких акцій, зокрема за ґрантами Міжнародного фонду "Відродження" (Україна), фундації "Про Гельвеція" (Швейцарія), "КультурКонтакт" (Австрія) та інших.

Викладає курси:
Загальна історія музики
Історія російської музики
Історія української музики
Історія грецької музики
Історія Нової музики
Музичне інструментознавство (органологія)
Інструментація (оркестрація)
Історія оркестральних стилів
Читання партитур
Музична культурологія та антропологія
Масова та медійна музична культура
Музичне джерелознавство
Наукове, мовно-літературне та музичне редаґування
Музично-видавнича справа
Менеджмент культури і мистецтва
Теорія та практика перекладу

Наукові інтереси:
Музичне мистецтво
Антропологія та культурологія
Менеджмент культури і мистецтва

Публікації:
Автор близько 100 статей різними мовами, у тому за п'ятдесят гасел у "Музыкальном энциклопедическом словаре" (М., 1990), а також:

 1. "Начертание С.Т.Штадена - М.И.Дильгерра и немецкое музыкальное барокко ХVII века //Полифоническая музыка: Вопросы анализа /Сб. трудов №75 /Ред. Вязкова Е.В. /Гос. муз.-пед.ин-т им.Гнесиных.- М., 1984.- С.152-170.
 2. Композиция, инструментовка и Карл Черни //Советская музыка.- М., 1985.- №1.- С.95-100.
 3. К вопросу о формировании инструментовки как отрасли музыкальной практики и теории в эпоху барокко //Музыка барокко и классицизма: Вопросы анализа /Сб. трудов №84 /Ред. Федосова Э.В. /Гос. муз.-пед.ин-т им.Гнесиных.- М., 1986.- С.56-90.
 4. Французская опера в зеркале прессы 1970-1980-х годов //Музыкальный театр: События, проблемы /Сб. статей /Ред.-сост.Сабинина М.Д.- М.: Музыка, 1990.- С.198-215.
 5. Инструментовка как отрасль музыкального искусства: К проблеме дефиниции //Одесский музыковед'93 /Сб. статей.- Одесса, 1993.- С.167-181.
 6. Musik und Musikleben in der Ukraine. - Musik anderer Kulturen. Hrsg. W.Gruhn. G.Bosse Verlag, Kassel, 1998.- S.165-177.
 7. Karmella Tsepkolenko. - Musik in Geschichte und Gegenwart: Personenteil, Bd 4. Baerenreiter, Kassel, 2000.

Адреси:
А/я 173 Одеса 65026
Україна
iourisemenov@yahoo.com

До гори
ЯРОМІЧ Світлана

ЯРОМІЧ Світлана - кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій Одеського реґіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президенті України. Удосконалювала свої професійні навички в межах навчальних програм Українсько-американсько-польського консорціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Україні (СЕUМЕ), Українсько-Баварського менеджмент-тренінґ-клубу, Університету Північного Лондона та Краківського інституту державного управління.

Викладає курси:
Менеджмент
Маркетинґ

Наукові інтереси:
Розробила понад 15 ориґінальних тренінґових курсів і програм навчання, опертих на досвід роботи в реальному бізнесі. Провела більш ніж 50 тренінґів і семінарів в Одесі й інших містах України для комерційних, державних і некомерційних організацій з проблем менеджменту, організаційної культури, переговірного процесу й маркетинґу.

Публікації:
Авторка 5 книг і понад 60 статей:

 1. Информатика вокруг нас; словарь-справочник. Одесса, "Маяк", 1991.- 126 с.
 2. Практикум з менеджменту. Учбово-ділові ситуації, завдання та питання. Одеса, ОДЕУ, 2000.- 123 с.
 3. Менеджмент переговоров. Стратегия и тактика. Одесса, - ВМВ. - 2001.- 155 с.
 4. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент. Київ. - Ельга. - Ника - центр, - 2002. -335 с.
 5. Коммуникации переговоров. Практикум. Донецк-Одесса.- 2004.- 148 с.

До гори